Scanpipe er Danmarks største grossist med speciale i VA

Artikler

Vand- og afløbssystemer, også kaldet VA, er vigtige komponenter i ethvert bygget miljø. Firmaet Scanpipe er Danmarks største grossist med speciale i VA, og kan med sikkerhed assistere dig med dit næste VA-projekt. VA bidrager til at opretholde vandtilgængeligheden og -kvaliteten og sikrer effektiv transport af spildevand væk fra beboede områder. Vandforsyningsnettene leverer rent vand til drikkevand, badning, vask, vanding, kunstvanding, industri og andre formål. Afløbssystemer opsamler og transporterer spildevand sikkert væk til rensningsanlæg eller udløb i floder og have. Ved udformningen af et vandsystem skal der tages hensyn til faktorer som for eksempel den nødvendige type og mængde vandforbrug, topografien, det klima, systemet skal fungere i, tilgængelige kilder til råmaterialer, potentielle risici som f.eks. oversvømmelser eller forurening, lokale bestemmelser, omkostningsmæssige konsekvenser af anlæg og vedligeholdelse osv. Det er typisk opdelt i to hovedafsnit: et indløbsafsnit, hvor råmaterialet opsamles fra naturlige kilder, og en distributionsafdeling, hvor vandet renses og leveres til brugerne. Står du over for et projekt, og skal bruge professionel hjælp til VA, så tage kontakt tik Scanpipe, som er Danmarks største grossist med speciale i VA, og læs meget mere her scanpipe.dk

 

Der er mange komponenter i VA – få professionel hjælp af Danmarks største grossist med speciale i VA

De vigtigste komponenter i et vandsystem omfatter lagertanke, pumper, ventiler, rør, filtreringssystemer og andet udstyr. Lagertanke bruges til at opbevare store mængder vand til senere brug; de kan være enten over eller under jorden afhængigt af de lokale forhold. Pumper bruges til at flytte vandet fra et sted til et andet med kraft, og trykreguleringsventiler regulerer vandets strømningshastighed. Filtreringssystemer fjerner urenheder fra råmaterialet, inden det kommer ind i hjem eller virksomheder, mens rørledninger transporterer rent drikkevand rundt i vores hjem og byer. Lad Scanpipe, som er Danmarks største grossist med speciale i VA, stå for dit vandsystem. 

 

Vær på den sikre sig, og få professionel hjælp til dit VA-projekt – kontakt Scanpipe, Danmarks største grossist med speciale i VA

Afvandingssystemer er afhængige af flere forskellige komponenter for at transportere spildevand væk fra beboede områder. Disse komponenter omfatter opsamlingsrør, septiktanke, pumper og ventiler. Samlerørene bruges til at opsamle spildevand fra boliger og virksomheder og transportere det til hovedkloakledningen. Septiktanke sørger for anaerob nedbrydning af fast affald, så kun flydende affald når hovedkloakledningen. Pumper og ventiler styrer spildevandets strømningshastighed og retning for at sikre en sikker bortskaffelse. Både vandforsynings- og afløbssystemer kræver regelmæssig vedligeholdelse, så de kan fungere korrekt. Dette omfatter reparation af beskadigede rør eller udstyr, rensning af sedimentansamlinger, udskiftning af slidte dele og testning for urenheder i råmaterialet eller spildevandet. Korrekt vedligeholdelse sikrer, at disse vigtige systemer fortsat er pålidelige kilder til rent drikkevand og effektive midler til bortskaffelse af spildevand. Operatører af vandforsynings- og afløbssystemer bør være uddannet i korrekt brug af disse systemer samt i regionale bestemmelser og sikkerhedsforanstaltninger. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er også afgørende for at sikre sikker drift, forhindre forurening af drikkevandskilder og holde vores miljø rent. Med den rette pleje og opmærksomhed kan disse systemer give os rent drikkevand og effektiv bortskaffelse af spildevand i mange år fremover. Vær på den sikre side, og lad Scanpipe, som er Danmarks største grossist med speciale i VA, assistere dig på dit næste projekt.

Hvordan maler man en væg?

Artikler

Når du skal i gang med et maleprojekt er der et par ting som er vigtige at huske, for at få et flot resultat. Vi har samlet 10 enkle instruktioner som hjælper dig med at beregne den mængde af maling som du skal bruge, hvordan du forbereder dine vægge, hvilken rækkefølge du skal male i, malerteknik og meget mere.Hvor meget maling skal jeg bruge?

For ikke at løbe tør for maling midt i projektet, er det vigtigt, inden projektet påbegyndes, at estimere den krævede mængde maling. For at gøre dette skal du dele væggenes areal med malingsforbruget, multiplicere med antallet af lag og tilføje 10-15% til reserve.

Lad os som et eksempel beregne, hvor meget maling der er behov for i et rum (4,5 × 3 m) med et vindue (1,4 × 1,6 m) og en dør (2,1 × 0,7 m). Lofthøjde – 3 m.

Lad os først finde det samlede overfladeareal. For at gøre dette beregner vi rummets omkreds og multiplicerer det med højden af lofterne – altså: (4,5 + 4,5 + 3 + 3) × 3 = 45 m²

Lad os nu definere netto malingsareal. For at gøre dette beregner vi arealet af vindue og døråbninger og trækker det derefter fra det samlede areal af væggene. Altså; 45 – (1,4 × 1,6 + 2,1 × 0,7) = 41,29 m²
Og endelig finder vi ud af, hvor meget maling, der er behov for. For at gøre dette, dividerer vi netto malingsområdet med malingsforbruget pr. kvadratmeter (angivet på etiketten). vi ganger herefter med antallet af lag (normalt to) og tilføjer 15% til reserven. Altså; (41,29 ÷ 10) × 2 + 15% = 9,5 L

Sørg for at fjerne eller afdække det, som ikke skal males

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at fjerne alt unødvendigt fra rummet og beskytte overflader, der ikke skal males, mod stænk.

Tag møblerne og alle andre ting ud. Det der ikke kan fjernes, anbringes helst midt i rummet og dækkes med plast eller folie. Indpak også radiatorerne i plast eller folie, eller også fjern dem. Dæk gulvene med tyk folie, pap eller flere lag avis. Frakobl stik og kontakter, fjern dækslerne fra dem og dæk med maskeringstape. Dæk også gulvlister, plader, skrå kanter og andre tilstødende overflader for ikke at sprøjte på dem.

Forbered væggene

Før maling påbegyndes skal overfladen være perfekt flad. Hvis ikke dette er sikret vil malingen fordeles ujævnt, og alle mangler vil derefter fremstå endnu stærkere. Fjern lag med gammel maling og tapet med en spartel, rengør derefter overfladen godt. Fjern alle – selv de mindste – revner, buler og uregelmæssigheder, og efter fuldstændig tørring skal emnet gerne forsigtigt slibes med finkornet sandpapir.

Påfør en grunder

Inden maling skal væggene primes; efter denne behandling vil malingen ligge glattere og holde bedre. Ved at reducere absorptionen i materialet vil malingsforbruget desuden reduceres væsentligt.
Brug en bred, mellemhård børste til at påføre primeren på væggene. Sørg for, at der ikke er nogen ubehandlede områder tilbage. Tag dig tid og undgå at dryppe. Lad emnet tørre helt. Det tager normalt cirka 2 timer – det nøjagtige tidspunkt er angivet på etiketten.

Forbered maling

Rør malingen grundigt med en træpind i et par minutter. Du kan bruge en mixer, men brug den gerne på den laveste hastighed for at undgå bobler.
Fyld bakken omkring en tredjedel med maling; hvis du hælder mere, vil det være upraktisk at dyppe rullen. Luk dåsen straks for at forhindre malingen i at tørre ud.
Hvis du pakker bakken med et lag folie inden du hælder maling i den, er det nemt at fjerne og kassere det overskydende maling, du ikke skal bruge, efter du er færdig og selve bakken forbliver ren og ikke fyldt med indtørrede malingsrester.
Dyp ikke rullen helt. Rul den flere gange i bakken for at fordele materialet jævnt. 

Start ved hjørnerne

For et bedre resultat og hurtigere arbejde, males alle hjørner og konturer af dit projekt først omhyggeligt og derefter hovedoverflader. En god idé er først at de først maler med en lille børste på steder der er 5–7 cm brede – eksempelvis langs loftslisterne, i hjørnerne, nær bundpladerne, samt omkring radiatorer, stikkontakter og kontakter. For at beskytte loftet, listerne eller andre emner bør du dække med maskeringstape og roligt male væggen med en pensel.

Påfør det første lag maling

Inden arbejdet påbegyndes, skal du lukke døre og vinduer for at fjerne træk og holde fugt ude – på denne måde tørres malingen langsommere og mere jævnt. Derudover kan du sprøjte vand med en sprayflaske og også forsegle vinduerne med folie for at beskytte dem mod direkte sollys.

Hvis malingen er tyk, kan det for det første lag fortyndes i overensstemmelse med instruktionerne på bøtten – normalt tilsættes 5-10 % rent vand. 

Spred malingen jævnt, og pas på ikke at gøre laget for tykt. Gå gradvist fra det ene hjørne til det næste. Stop ikke, før du er færdig med at male væggen, og først derefter skal gå videre til den næste væg eller holde en pause.

 

Påfør andet lag

Du kan først begynde at male det næste lag, efter at det forrige har tørret, ellers skaber du ujævnheder og en ikke pæn overflade. (i den varme sæson tager det normalt cirka 2 timer før malingen er helt tør – se dog det nøjagtige tidspunkt i instruktionerne for den pågældende maling).


Det andet lag skal males på samme måde som det første, den eneste forskel er, at malingen ikke behøver at blive fortyndet.

Fjern malertape

Når alt er malet, er det vigtigt at fjerne båndet, der beskytter lister, lofter og lignende. Dette skal ske 15-20 minutter efter påføring af det andet lag. Hvis du tøver, tørrer malingen ud, og maskeringsbåndet river malingen af. Husk og at passe på ikke at flosse og beskadige overgangen til det malede område.
Herefter tager det cirka en dag at tørre helt – alt afhængigt af temperaturen i rummet og den anvendte malingstype.

Find en autoriseret kloakmester til at renovere dit badeværelse

Artikler

Når du skal have lavet arbejde på kloakken i hjemmet, er det nødvendigt med en autoriseret kloakmester. Det er nemlig kun en autoriseret kloakmester, der har lov til at arbejde på kloakken, via sin høje uddannelse og gode kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt med en autoriseret kloakmester, når du skal have lavet nyt badeværelse.

 

Samtidig kan du nogle gange være heldig, at en autoriseret kloakmester også kan stå for at lave hele dit badeværelse. Det vil ofte betyde at du opnår en rigtig god nyt badeværelse pris. Derfor bør du undersøge muligheden for, at få en autoriseret kloakmester til at stå for at lave dit nye badeværelse. Find en autoriseret kloakmester på https://autoriseret-kloakmester.dk/.

 

Du har også den mulighed at få et entreprenørfirma på din opgave, og som vil have erfaring med, at finde de rette håndværkere til en opgave. Det er således ikke kun en autoriseret kloakmester du skal bruge, da der også er mange andre typer af opgaver, som andre typer af håndværkere bør klare, når du skal have lavet et nyt badeværelse.

 

Derfor bør du kraftigt overveje at gøre brug af en entreprenørfirma, der både vil finde en autoriseret kloakmester, samt andre nødvendige håndværkere, og få lavet et flot og nyt badeværelse til dig. Find et entreprenørfirma på https://entreprenør-firma.dk/.

Du ønsker også nok at få en god nyt badeværelse pris, og der kan du have fordel af, at få en rigtig god nyt badeværelse pris, ved at få en nyt badeværelse pris på https://nyt-badeværelse-pris.dk/.

Tjen en skilling på dit skrot ved at sende det til omsmeltning

Artikler

Har du noget skrot liggende derhjemme, som du ikke ved, hvad du skal stille op med? Så kan det være en god idé at sende det til omsmeltning. På den måde kan du tjene en skilling på dit skrot, og samtidig være med til at genbruge det. I denne artikel gør vi dig klogere på, hvordan du kan få penge for dit skrot.

Hvad kan du sælge?

Hvis du har nogle ting liggende derhjemme, som ikke har nogen værdi for dig, så har de måske en værdi for andre. I dag er der mange, der har fået øjnene op for genbrug, og dette kan du udnytte ved at sælge dit skrot. Der findes mange private virksomheder, der køber jern og metal, og de tilbyder typisk attraktive priser, hvis du afleverer skrotet til dem. Der er helt specifikt en række skrot, som du kan få gode penge for, hvilket vi har listet for dig lige her:

 • Aluminium
 • Batterier
 • Bly
 • El motorer
 • Jern
 • Kabler
 • Messing
 • Zink
 • Rustfri metal
 • Kobber
 • Bly

Disse er alt sammen noget du ofte finder i mange komponenter i hjemmet. Det kan eksempelvis være at du har en gammel vaskemaskine, vandhaner, computere, eller andre apparater.

Gør det for din pengepung og miljøet

Der er faktisk mange fordele ved at sælge dit skrot, og det er ikke kun fordi, at du kan få lidt penge for det. Der er også en række miljømæssige fordele ved at få genbrugt dit skrot, og ved at sælge det til omsmeltning. Når man skal lave nye materialer, så skal man bruge en masse energi. Når man i stedet genbruger noget, så sparer man energi. Det er derfor en enorm fordel at få genbrugt så mange ting, som det overhovedet er muligt. På den måde kan man få mere for pengene, og spare miljøet. Det er altså en rigtig win-win situation.

Aflever selv eller få dit skrot hentet

Vi er faktisk ikke helt færdige med fordelene ved at sælge dit skrot til en skrot forhandler, som eksempelvis Skanderborg Produkt. Foruden at du selvfølgelig selv kan aflevere dit skrot og få penge for det, så er der også nogle skrotforhandlere der tilbyder at hente dit skrot. Dette er der flere fordele ved, hvis du har en masse skrot, som du gerne vil af med. Først og fremmest er det selvfølgelig en fordel for dig, at du ikke selv skal løfte det store skrot, og få det transporteret til forhandleren.

Tør du male Støvet Rosa eller Lyserød?

Artikler

Rosa, Pink eller Lyserød? De støvede feminine toner er mere trendy end nogensinde, og med en farvepallette der giver ro og fredfyldthed, er denne også en perfekt farve til din stue!

Rosa er en mange facetteret farve, og med en støvet rosa maling, kan du skabe den smukkeste feminine og ungdommelige stemning. I gamle dage forbandt vi lyserøde og rosa vægge med børneværelser, men så snart du blander en smule grå eller brun i farven, får den et smukt og stilsikkert udtryk.

Farvetrends kommer og går, mens bæredygtighed er en trend som er kommet for at blive når det kommer til boligindretning. Vi ser i højere og højere grad at vi bliver mere modige når det kommer til farvevalg, og vi er mere tilbøjelige til at bevæge os uden for vores komfortzone.

Mat og Stilrent

Helt glatte vægge som males med en mat, rosa nuance skaber lækre og rolige omgivelser. Se eksempelvis vores Decobase i nuancerne Rose eller den mere blålige Blueberry. Vægge som males med decobase får et smukt, mat og rent udtryk.

Harmoni, Ro og Balance med Rosa Maling

Skønne, milde, matte pasteltoner i rosa i et soveværelse skaber den der mystiske, omsluttende og rolige stemning. Vores smukke effektmaling Silver Sand skaber effekter som kalkmaling, og syner sofistikeret og harmonisk med en lysende effekt som vindspredt sand.

Influenceren Mascha Vang lavede i samarbejde med Gebenna vægmalingen #Ladyboss da hun skulle male sit hjemmekontor. Kombinationen af den fløjlsbløde, stilrene nuance sammen med de hvide trædetaljer er ganske enkelt magisk, og ikke særlig prinsesseagtigt!

En anden som har valgt at arbejde med de lyserøde toner, er bagedyst-deltageren Annemette Voss. Hun valgte både at male vægge og loft, tone-i-tone, med lyserød vægmaling. Resultatet blev super moderne! Ikke for meget og ikke for lidt, men personligt og helt perfekt!

Hvordan styler man et rum med støvet rosa maling?

Alt efter hvilken type rosa nuance du vælger, kan du kombinere den med forskellige typer materialer. De bløde og naturlige nuancer fungerer super fint sammen med andre naturlige elementer som trædetaljer, træmøbler og naturlige farver som beige, grå, brun og sand. For at skabe en oase er det vigtigt at skabe en balance når du leger med farvesammensætninger. Et godt tip er derfor at du holder dig indenfor den samme farveskala, og indretter tone-i-tone – så risikerer du ikke at udtrykket stikker helt af.

Du kan naturligvis skabe fede effekter ved at tilsætte komplementærfarver, eventuelt bare som et par enkelte ”udstikkere”.

Læs mere om valg af farver og farvekombinationer, her.

Fremhæv din personlighed med Rosa og Lyserød maling

Overvejer du at lege med en vild lyserød farve, eller måske har du mod på at eksperimentere med lyserød glimmermaling. Med glimmermaling kan du let skabe lidt ekstra attitude i din indretning. Blandt de 26 forskellige nuancer i vores Let’s Shine kollektion forefindes der tre i Lyserøde nuancer: Den sarte abrikos-farvede Dallas, Den dæmpede og fyldige Hollywood eller hvad med Las Vegas som, som navnet antyder, er fyldt med pink knald og festligheder!

Tip: Hvorfor ikke satse på et glitrende look i loftet som et kompliment til de rosa vægge? Let’s Shine er perfekt til dette formål og forefindes i 26 forskellige nuancer – du skal dog være opmærksom på at loftet skal belyses, for at glimmereffekten kommer til sin ret.

Struktur og råhed

Strukturerede vægge afspejler de mere jordnære og lune boligtendenser. En væg med struktur vil fremstå mere industriel og rå. Prøv at male en rosa eller lyserød glimmervæg med vores glimmermaling Mystic i nuancen Proxima, eller den lidt hårdere violette Comet. Resultatet bliver en superflot glitrende væg, som på afstand vil ligne en væg sat til med små diamanter.

Tip: Kombiner de lyserøde vægge med sorte og grå indretningsdetaljer, såsom rammer, vaser, krukker, lysestager og tekstiler, for at maksimere kontrasterne i rummet. Andre materialer som beton eller jern er også utrolig fine detaljer, som vil give rummet lidt ekstra.

Raffineret og Eksklusivt

Søger du et mere iøjnefaldende look, som vil imponere dine venner og bekendte, så skal du satse på en af vores effektmalinger som skaber en silke- eller sand-effekt. Med disse produkter kan du opnå en herregårdsstemning som oser af eksklusivitet. For at opnå den trendy effekt som man skaber med kalkmaling, skal du satse på vores serie Royal Silk i nuancerne Venus eller Mars.

Du kan også overveje Moonlight Sølvbase med Rosa Decobase under, for at opnå en smuk og dekorativ væg med en tredimensionel skyggeeffekt. Vores Moonlight-produkter forefindes både i en guld- og i en sølvbase, så du styrer selv om du vil skabe et varmt eller køligt udtryk med farverne. Har du allerede en rosa væg, men du synes at den trænger til lidt ekstra? Pift den op med vores glitterlak med enten sølv- eller guldpartikler i, og så har du skabt en glimmervæg på ingen tid!

Kreative ideer med lyserød vægmaling

Har du ikke mod på at male hele din stue med lyserød vægmaling? Så tænk lidt kreativt og leg med forskellige effekter og strukturer. Måske har du nogle af IKEAs klassiske fyrretræsmøbler som kunne trænge til en opgradering? Mal dem rosa med vores matte træmaling fra Gjøco! Eller hvorfor ikke male et par fine detaljer på væggen? Vi forhandler malerskabeloner til enhver smag her!

Tip: Forestil dig en superflot accentvæg i køkkenet, eller rosa køkkenlåger? Du kan også overveje at male dit badeværelse med den smukke farve

Køb Rosa og Lyserød vægmaling hos Gebenna.com

Hos Gebenna har vi et væld af dekorative produkter i rosa nuancer, og leder du efter rosa vægmaling, kan du også finde det her!

 

Find det rigtige udstyr til rengøringen

Artikler

Man skal da altid sørge for at have det rigtige udstyr, til den rigtige rengøring. Hvad enten om det er i privaten, eller i forbindelse med erhverv. Så er det altid sjovere at gøre rent når man har det rigtige og gode udstyr at gøre det med. Det er ikke bare klude og mopper, eller spande og sæbe der menes. Nej der er så meget udstyr som kan gøre hele rengøringen meget sjovere og nemmere at komme igennem.

Det rigtige rengøringsudstyr

Du kan finde masser af forskellige produkter til at hjælpe dig igennem rengøringen. Det gælder som sagt både udstyr til det private hjem, og til erhverv, når der rigtig skal gøres rent. Der gøres nemlig rent hele tiden over det hele, derhjemme, på kontoret, gymnastiksalen, svømmepoolen og så videre. Der er masser at gå i gang med, for der er masser som skal gøres. Så hvorfor ikke gøre det så nemt som muligt for dig selv.

Du kan nemlig få meget mere end bare støvsugere. Hvis du skal til at rense bådebroen for alger, så gør det nemmere for dig selv med en højtryksrenser. Med sådan en, kan du renser i stor stil. Du kan spule fliserne rene, rengøre både og andre lignende overflader. Her kan du komme noget sæbe eller algerens på først, og lad sidde lidt. Derefter behøver du ikke at finde knofedtet frem, for med en højtryksrenser trykker du bare på en knap og retter den mod snavset.

Overvej en slangevogn

Det kan også være en slangevogn som mangler i din samling. Det kan nemlig være svært at skulle gøre rent og bruge haveslange eller højtryksrenser, hvis du går og falder over slangen. Det kan også være at du har en stor have, hvor du ofte vander blomster. Her kan en lang haveslange også hurtig være i vejen, og være surt at skulle rulle op igen hele tiden. Men med en slangevogn vil du bare kunne få rullet slangen pænt og hurtigt op igen, på en langt nemmere måde. Der er nemlig bare et håndtag på siden som du drejer på, hvorfra slangen så automatisk rulles op på tromlen. Tromlen kan også fås med hjul på, så den nemt kan transporteres rundt, hvor end du skal bruge den. Det er især praktisk hvis det er i erhvervet, som med et rengøringsfirma som skal vidt omkring.

Der er altså mange forskellige redskaber og hjælpemidler, som kan hjælpe dig med en nemmere rengøring.

Hvad er prisen på et nyt badeværelse?

Artikler

De fleste kan nok uden problemer sætte sig ind i drømmen om at få sig et helt nyt og lækket badeværelse.

Men inden du kaster dig ud i projektet helt på egen hånd, så kan det måske være en god idé at overveje at få lidt professionel hjælp til dit nyt badeværelse. For eksempel kan det være en god idé at finde en autoriseret kloakmester, som kan arbejde på dit nye badeværelse. På den måde er du sikker på at undgå både fejl og sjusk. Klik ind på autoriseret-kloakmester.dk, og læs meget mere om fordelene ved at

Nyt badeværelse pris

Når det kommer til prisen på et nyt badeværelse, så varierer svaret naturligvis efter, hvor meget du ønsker at lave om – og om du bruger en autoriseret kloakmester eller ej.

Som regel koster et nyt badeværelse eller renovering af et eksisterende badeværelse typisk mellem 25.000 og 30.000 kroner pr. kvadratmeter. Men det kan selvfølgelig både gøres dyrere og billigere alt efter, hvilke materialer du ender med at vælge.

Det er også værd at bemærke, at det er dyrere at lave badeværelse i et eksisterende hus eller i en eksisterende lejlighed frem for i en ny tilbygning, da man her allerede har et udgangspunkt at tag højde for.

Er du nysgerrig på, hvad et nyt badeværelse koster, kan du også klikke ind på nyt-badeværelse-pris.dk og blive meget klogere.

Få et tilbud og slip for besværet selv

Prisen afhænger naturligvis også af, om du vælger at bygge badeværelset selv, eller om du hyrer håndværkere ind til at gøre arbejdet for dig.

Hvis du ønsker at slippe for besværet og samtidig være sikret et godt resultat, så ville det nemmeste for dig uden tvivl være at finde et entreprenør firma, som kan gøre arbejdet for dig.

For at finde forskellige gode tilbud, kan du klikke ind på entreprenør-firma.dk for at søge inspiration eller bare for at blive klogere på udvalget.

Hvornår maler man udendørs træværk med Træbeskyttelse?

Artikler

Foråret nærmer sig, og det betyder sæsonstart for behandling af dit udvendige træværk.

Hvis dit udendørs træværk ikke vedligeholdes, vil det med tiden blive nedbrudt af vind og vejr. Derfor er det vigtigt at du vedligeholder dit træværk fra starten.

Når du skal behandle dit udvendige træværk, anbefales det at temperaturen ligger mellem 10 og 25 graders varme i gennemsnit om dagen, og over 5 grader om natten. Desuden skal fugten i træværket være under 15% – dette kan du tjekke med en fugtmåler. Netop fugten i dit udvendige træværk betyder, at der er forskellige tidspunkter hvor det er optimalt at behandle dette.

Når foråret nærmer sig vil de fleste af os gerne i gang med at klargøre til sommeren. Terrassen vaskes og fejes, havemøblerne findes frem og krukkerne beplantes. Men efter en lang og våd vinter, er dit udvendige træværk sandsynligvis gennemfugtet og har brug for tid til at tørre i.

Maling af havemøbler i træ

Har du opbevaret dine havemøbler af træ, tørt vinteren over, kan du derimod sagtens behandle disse om foråret, så du kan nyde dem hele sommeren. Du skal dog også være opmærksom på at undgå at arbejde med træbeskyttelse i direkte sol, da træbeskyttelsen da vil nå at tørre, mens du arbejder med den, og den når ikke at trænge tilstrækkeligt ind i træet.

Dine havemøbler i træ er særligt udsatte for vind, vejr og sol. Du har måske oplevet at især de vandrette flader på dine træmøbler bliver triste at se på, da solens UV-stråler nedbryder træet, og gør det gråt. Temperaturudsving og fugt kan også få træet til at slå revner, hvilket gør det muligt for skimmelsvamp, alger og blåsplint at angribe træet.

Heldækkende træbeskyttelse eller Transparent Træbeskyttelse?

Der findes mange forskellige former for træbeskyttelse på markedet, og om du vil anvende en heldækkende, eller en halvdækkende træbeskyttelse er op til dig selv.

Med træolie, bejdse og lasurmaling bevarer du træets naturlige udseende, og årerne vil stadig kunne ses, efter træet er blevet behandlet. Dette er dog ikke ligeså holdbar en løsning, som hvis du anvender heldækkende træbeskyttelse.

Den heldækkende træbeskyttelse dækker træets strukturer, men holder til gengæld bedre.

Den optimale beskyttelse mod solens UV-stråler opnår du ved at anvende en træbeskyttelse, med pigmentering i. Helt transparente produkter kan derfor ikke anbefales som slutbehandling af dit træværk – heller ikke af dine træmøbler.

Hvordan maler man udendørs træværk?

Hvad enten du skal til at male dine udendørs træmøbler, din træterrasse eller udhænget på huset, er det den samme fremgangsmåde du anvender. Vær særlig omhyggelig med forberedelsen af træet før du behandler det. Grundig forberedelse sikrer, at dit arbejde ikke er spildt og at resultatet vil forblive smukt i mange år.

Sådan giver du dit træværk træbeskyttelse

Når du er færdig med at forberede dit træværk, er det endelig tid til at give det træbeskyttelse. Ligesom når du maler med almindelig maling, anbefaler vi at du giver dit træværk to lag træbeskyttelse for at opnå optimal effekt. Endetræ og særligt udsatte overflader skal have en ekstra gang for at sikre optimal beskyttelse. Når du skal male med træbeskyttelse anbefaler vi at du anvender en bred facadepensel. Du kan med fordel anvende en syntetisk pensel, da den ru struktur vil ødelægge en dyr pensel af naturhår. Du kan også vælge at rulle træbeskyttelsen på, men du slipper ikke for at anvende en pensel de steder, hvor rullen ikke kan nå. Med pensel sikrer du dig at du får arbejdet træbeskyttelsen ordentligt ind i træets fordybninger og strukturer.

Hvordan slipper man af med skadedyr?

Artikler

Har du et skadedyrsproblem der hjemme? Vil du gerne effektivt komme dit problem til livs? Skadedyrsproblemer er intet ukendt fænomen. Mange har oplevet at døje med irriterende insekter, ødelæggende gnavere eller andre plageånde i eller uden for deres hjem. Ingen har lyst til, at bo under samme tag som en flok skadedyr. Så snart du har mistanke om, at et problem er ved at udvikle sig, så handler det om at tage action.

Sørg for at handle hurtig

Hvis du mener, at der er et skadedyrsproblem i dit hjem, så er det om, at slå til. Skadedyrsproblemer har det med at vokse sig større, og dette går rimelig hurtig. Rotter formerer sig for eksempel ekstremt hurtig, og et par irriterende rotter i haven kan hurtig blive til en rottefamilie, som er klar til, at flytte ind i køkkenet. Et lille uskyldigt hvepsebo kan også hurtig vokse sig til en kæmpe hvepsekoloni, som gør haven til et minefelt af stikkende insekter.

Når du oplever skadedyr i hjemmet, så handler det om at kontakte skadedyrsbekæmpelse, som kan tage sig af problemet. Skadedyrsbekæmpelse er den sikreste og nemmeste vej til, at komme problemet til livs på uden tilbagevendende problemer. Skadedyrsbekæmpere har god erfaring og kendskab til alle former for skadedyrsproblemer, både store og små. Derudover tager de sig af problemet med den bedste teknologi på markedet, så du altid modtager den mest effektive service.

Undlad gør-det-selv-arbejdet

Selvom du føler dig kompetent nok, til at klare opgaven på egen hånd, så frarådes det, at du går i krig med skadedyrene selv. Det virker simpelt nok, at sætte en rottefælde op eller at skubbe et hvepsebo ned med en kost. Og det kan garanteret også godt ende med en succes.

Dog er der rigtig meget, som kan gå galt. Nogle skadedyr er ganske ufarlige, men andre er både skadelige og aggressive. Går du for eksempel i krig med et hvepsebo på egen hånd, risikerer du at provokere en hel hvepsekoloni, som virkelig kan give nogle slemme sting. Rotter kan også være defensive dyr, som bider fra sig, hvis du forsøger, at evakuere rottefamilien på egen hånd.

Det sikreste valg er altid, at overlade opgaven til de professionelle. Her modtager du den bedste og mest effektive behandling og sikre samtidig, at ingen kommer til skade. Alle ubudne gæster fjernes fra dit hjem, og det sikres, at de ikke flytter ind igen i den nærmeste fremtid.

Guide – sådan dyrker du cannabis indendørs

Artikler

Der er mange forskellige fordele ved at dyrke cannabis indendørs. Der er flere forskellige ting, du skal tage stilling til, når det kommer til dyrkning af cannabis. Du skal blandt andet overveje den rette placering af Indendørs cannabisfrø. Vil du vide mere? Så læs med herunder, hvor du får en komplet guide til, hvordan du dyrker cannabis indendørs. Måske vil du blive overrasket!

Udendørsdyrkning vs indendørsdyrkning

Der er som tidligere nævnt flere forskellige ting, du tage stilling til, og huske, når det kommer til indendørsdyrkning af cannabis. Du skal blandt andet være 100 procent indforstået med de forskellene på henholdsvis udendørsdyrkning og indendørsdyrkning. En af fordelene ved indendørsdyrkning er, at cannabisplanterne får mere læ for solen samt du som dyrker har den fulde kontrol over dyrkningen. Dette indebærer eksempelvis, at du selv kan ændre i temperatur-og fugtighedsforholdende. En af fordelene ved udendørsdyrkning er, at cannabisplanterne får mere plads til at boltre sig på. Derudover arbejder planterne med en masse, naturlige ressourcer – herunder eksempelvis gratis regnvand, direkte sollys og frisk luft. Der er både fordele og ulemper ved udendørsdyrkning og indendørsdyrkning. Rigtigt mange vælger indendørsdyrkning, da dette for mange er det mest overskuelige valg. Til indendørsdyrkning skal du have de rette cannabisfrø – Se vores store udvalg af frø.

Den rette placering

Når du skal foretage indendørsdyrkning af cannabis, er det først og fremmest vigtigt, at du sørger for den rette placering til dine planter. Cannabisplanten er yderst skrøbelig, og den forkerte placering kan derfor dræbe planterne hurtigere, end du tror. Cannabisplanten har som udgangspunkt brug for et varmt og friskt miljø, og du skal derfor placere cannabisplanten i det rette indeklima. Nogle cannabissorter har et større varmebehov end andre, og det er derfor vigtigt, at du foretager den rette research, før du finder den rette placering til dine cannabisplanter.

Den rette gødning

Mange tror det ikke, men dyrkning af cannabisplanter kan have behov for gødning. Cannabis er en ganske almindelig plante, og du kan derfor hjælpe den en smule på vej, præcist ligesom med alle andre planter – så længe du gør det med forsigtighed og omhu! Gødning kan især være en nødvendighed, når du dyrker cannabis indendørs. Når du skal gøde din cannabisplante, er det vigtigt, at du starter let ud. Prøv dig frem med noget gødning, der er lavet til hydroponisk dyrkning, og sørg altid for at følge anvisningen til punkt og prikke. Se også vores store udvalg af groudstyr og tilbehør, så du behandler dine planter på den helt rigtige måde.